Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 2022-09-30 08:19:18 86.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-22 13:49:49 281.31 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2023-11-22 11:44:23 632.6 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2023-11-22 11:45:25 244.1 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-11-22 11:46:29 201.4 KB
Tvarkos
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2023-11-22 11:48:07 251.68 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2023-11-22 11:49:07 347.86 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2023-11-22 11:50:08 224.79 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-11-22 11:51:46 478.32 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023-11-22 11:52:55 382.48 KB
Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-11-22 11:41:44 418.06 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas 2023-11-22 11:57:45 421.64 KB
Mokinių uniforma 14.93 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 377.56 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-22 11:39:50 229.99 KB
Lankomumo tvarka 2023-11-22 11:37:48 354.89 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2023-11-22 11:38:47 386.44 KB
Telefonų naudojimosi tvarka 2023-11-22 11:39:18 338.46 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2023-02-20 11:05:27 2.1 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2023-02-20 11:05:27 398.35 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2023-02-20 11:05:27 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2023-02-20 11:05:27 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2023-02-20 11:05:27 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2023-02-20 11:05:27 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2024-2026 m. 2024-03-12 15:02:20 17.36 MB
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2024-03-12 15:02:20 306.64 KB
Veiklos planas 2023 m. 2024-03-12 15:02:20 411.75 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2024-03-12 15:02:20 234.59 KB
Veiklos planas 2022-2023 m.m. 2024-03-12 15:02:20 368.75 KB
Strateginis planas 2021-2023 2024-03-12 15:02:20 100.84 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. 2024-03-12 15:02:20 205.74 KB
Veiklos planas 2021 2024-03-12 15:02:20 149.76 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2024-03-12 15:02:20 374.62 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2024-03-12 15:02:20 957.44 KB
Ugdymo planas 2020 2024-03-12 15:02:20 834.14 KB
Veiklos planas 2020 2024-03-12 15:02:20 740.28 KB
Kiti dokumentai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo ir bendrojo ugdymo planų pokyčiai 2023-03-08 11:42:35 616.48 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo planavimas 2023-03-08 11:35:58 1.1 MB
Gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023-03-09 08:37:41 251.71 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 442.58 KB
2023 m. III ketvirčio finansines būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 1.21 MB
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 936.11 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 444.02 KB
2023 m II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 1.22 MB
2023 m. II ketvirtičio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 931.91 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 827.65 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 1.22 MB
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 936.45 KB
2022 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 5.02 MB
2022 m finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 1.06 MB
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 586.96 KB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 1.05 MB
2021 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 207.15 KB
2021 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 113.3 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 190.94 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 255.48 KB
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 180.59 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 178.42 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 254.26 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 180.99 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 167.04 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 256.74 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 182.58 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 1.01 MB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 191.73 KB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 104.34 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 171.7 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-11-23 13:37:45 249.93 KB
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2023-11-23 13:37:45 179.72 KB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 161.18 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2023-11-23 13:37:45 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-11-23 13:37:45 254.52 KB
2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-11-23 13:37:45 1.03 MB
2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-23 13:37:45 109.01 KB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-11-23 13:37:45 199 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 2023-11-22 12:48:59 201.58 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-22 12:55:29 674.36 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 12 31 2024-02-26 09:31:22 545.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 12 31 2024-02-26 09:31:22 5.01 MB
Biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 09 30 2024-02-26 09:31:22 748.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30 2024-02-26 09:31:22 3.74 MB
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 06 30 2024-02-26 09:31:22 722.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atastakaita 2023 06 30 2024-02-26 09:31:22 944.35 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirčio 2024-02-26 09:31:22 464.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 kovo 31 d 2024-02-26 09:31:22 1 MB
Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas 2022 2024-02-26 09:31:22 536.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 2024-02-26 09:31:22 0.99 MB
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2024-02-26 09:31:22 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2024-02-26 09:31:22 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2024-02-26 09:31:22 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2024-02-26 09:31:22 196.03 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022-2023 2024-03-12 10:43:04 58.47 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 2024-03-12 10:43:04 430.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2024-03-12 10:43:04 451.31 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2024-03-12 10:43:04 494.94 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2024-03-12 10:43:04 251.94 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2024-03-12 10:43:04 435.94 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-22 13:49:49 281.31 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023-11-22 11:52:55 382.48 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4 klasei 2024-02-08 14:31:16 434.48 KB
Literatūros sąrašai 5-8 klasei 2024-02-08 14:30:47 494.14 KB
Literatūros sąrašai 1G-4G klasei 2024-02-08 14:30:30 472.1 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-08 10:52:43 97.58 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2024-02-08 10:52:43 55.19 KB
Projekto lėšomis įsigyti vadovėliai 2023 m. 2024-02-08 10:52:43 121.9 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos, mokymo priemonės 2023 m. 2024-02-08 10:52:43 557.17 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos, mokymo priemonės 2022 m. 2024-02-08 10:52:43 763.44 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2021 m. 2024-02-08 10:52:43 149.23 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2024-02-08 10:52:43 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2022-2027 m. 2023-03-08 11:44:54 257.49 KB
Tolerantiško gimnazisto kodeksas 2023-11-22 13:58:18 106.9 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2025 m. 2024-03-19 14:40:48 295.76 KB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2023-11-22 14:02:14 77.41 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Tvarkaraščių pakeitimai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m. m. I pusmetis 2023-10-19 15:12:06 54.8 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis 2024-03-12 10:10:41 836.45 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2022 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 360.26 KB
Darbo užmokestis 2022 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 68.68 KB
Darbo užmokestis 2021 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 69.01 KB
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 444.64 KB
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 442.95 KB
Tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis 2024-03-12 10:10:41 836.45 KB