Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2021-10-04 14:04:41 8.8 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-04 14:04:41 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2021-10-04 14:04:41 69.94 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-04 14:04:41 34.33 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2021-10-04 14:04:41 73 KB
Tvarkos
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2021-10-04 14:05:53 84 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 19.16 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 25.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 22.74 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 18.55 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 26.22 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2021-04-01 12:18:54 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2021-04-01 12:18:54 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2021-04-01 12:18:54 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2021-04-01 12:18:54 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2023 2021-10-05 13:06:51 100.84 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. 2021-10-05 13:06:51 205.74 KB
Veiklos planas 2021 2021-10-05 13:06:51 149.76 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2021-10-05 13:06:51 172.5 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2021-10-05 13:06:51 58.79 KB
Ugdymo planas 2020 2021-10-05 13:06:51 1.71 MB
Veiklos planas 2020 2021-10-05 13:06:51 740.28 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 190.94 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-11-25 13:42:55 255.48 KB
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-11-25 13:42:55 180.59 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 178.42 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-11-25 13:42:55 180.99 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-11-25 13:42:55 254.26 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 167.04 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-11-25 13:42:55 182.58 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-11-25 13:42:55 256.74 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 171.7 KB
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2021-11-25 13:42:55 179.72 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2021-11-25 13:42:55 249.93 KB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 161.18 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2021-11-25 13:42:55 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2021-11-25 13:42:55 254.52 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 1.01 MB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2021-11-25 13:42:55 191.73 KB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2021-11-25 13:42:55 104.34 KB
2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-11-25 13:42:55 1.03 MB
2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2021-11-25 13:42:55 109.01 KB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2021-11-25 13:42:55 199 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 14.68 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2021-04-02 11:11:26 196.03 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 265.43 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2021-08-27 08:54:31 59.79 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2021-08-27 08:54:31 22.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2021-08-27 08:54:31 20.95 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2021-08-27 08:54:31 43 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-04 14:04:41 39.51 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-10-04 14:04:41 34.33 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4G klasėms 2020-11-12 09:28:29 36.77 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2020-11-12 09:28:54 15.12 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2020-11-12 09:29:14 13.51 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2021-01-21 08:56:28 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2020-11-23 09:33:22 41.36 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2021-10-04 14:09:36 444.64 KB
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2021-10-04 14:09:36 442.95 KB