Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 2022-09-30 08:19:18 86.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2022-09-30 08:19:18 69.94 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-09-30 08:19:18 73 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-03-08 11:31:17 17.36 KB
Tvarkos
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2021-10-04 14:05:53 84 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 19.16 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 25.89 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 26.22 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-03-08 11:32:56 21.03 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas 29.64 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 18.76 KB
Mokinių uniforma 14.93 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 377.56 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2023-02-20 11:05:27 2.1 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2023-02-20 11:05:27 398.35 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2023-02-20 11:05:27 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2023-02-20 11:05:27 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2023-02-20 11:05:27 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2023-02-20 11:05:27 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023 m. 2023-02-02 13:29:22 411.75 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2023-02-02 13:29:22 306.64 KB
Veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-02-02 13:29:22 368.75 KB
Strateginis planas 2021-2023 2023-02-02 13:29:22 100.84 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. 2023-02-02 13:29:22 205.74 KB
Veiklos planas 2021 2023-02-02 13:29:22 149.76 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2023-02-02 13:29:22 172.5 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2023-02-02 13:29:22 58.79 KB
Ugdymo planas 2020 2023-02-02 13:29:22 1.71 MB
Veiklos planas 2020 2023-02-02 13:29:22 740.28 KB
Kiti dokumentai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo ir bendrojo ugdymo planų pokyčiai 2023-03-08 11:42:35 616.48 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo planavimas 2023-03-08 11:35:58 1.1 MB
Gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023-03-09 08:37:41 251.71 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2025 m. 254.16 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:07 444.02 KB
2023 m II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:07 1.22 MB
2023 m. II ketvirtičio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 931.91 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 827.65 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 1.22 MB
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 936.45 KB
2022 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 5.02 MB
2022 m finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 1.06 MB
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 586.96 KB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 1.05 MB
2021 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 207.15 KB
2021 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 113.3 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 190.94 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 255.48 KB
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 180.59 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 178.42 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 254.26 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 180.99 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 167.04 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 256.74 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 182.58 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 1.01 MB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 191.73 KB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 104.34 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 171.7 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-08-10 10:58:08 249.93 KB
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2023-08-10 10:58:08 179.72 KB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 161.18 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2023-08-10 10:58:08 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-08-10 10:58:08 254.52 KB
2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:58:08 1.03 MB
2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-08-10 10:58:08 109.01 KB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-08-10 10:58:08 199 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 14.68 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 61.67 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 06 30 2023-08-10 10:28:45 722.35 KB
Biudzeto išlaidų sąmatos vykdymo atastakaita 2023 06 30 2023-08-10 10:28:45 944.35 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirčio 2023-08-10 10:28:45 464.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 kovo 31 d 2023-08-10 10:28:45 1 MB
Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas 2022 2023-08-10 10:28:45 536.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 2023-08-10 10:28:45 0.99 MB
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2023-08-10 10:28:45 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2023-08-10 10:28:45 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2023-08-10 10:28:45 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2023-08-10 10:28:45 196.03 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 2022-09-12 08:20:32 61.81 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2022-09-12 08:20:32 59.79 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2022-09-12 08:20:32 22.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2022-09-12 08:20:32 20.95 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2022-09-12 08:20:32 43 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4G klasėms 2023-01-18 09:06:17 36.77 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-01-18 09:06:17 97.58 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2023-01-18 09:06:17 55.19 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos, mokymo priemonės 2022 m. 2023-01-18 09:06:17 763.44 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2021 m. 2023-01-18 09:06:17 149.23 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2023-01-18 09:06:17 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2022-2027 m. 2023-03-08 11:44:54 257.49 KB
Tolerantiško gimnazisto kodeksas 2023-03-08 11:44:04 14.15 KB
Dėl konkurso direktoriaus pareigoms užimti, komisijos sudarymo 152.63 KB
Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti, komisijos pakeitimas 143.95 KB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2020-11-23 09:33:22 41.36 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2022 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 360.26 KB
Darbo užmokestis 2022 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 68.68 KB
Darbo užmokestis 2021 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 69.01 KB
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 444.64 KB
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 442.95 KB