Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 2022-09-30 08:19:18 86.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2022-09-30 08:19:18 69.94 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 34.33 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-09-30 08:19:18 73 KB
Tvarkos
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2021-10-04 14:05:53 84 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 19.16 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 25.89 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 26.22 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas 29.64 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 18.76 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos 2021 m. ataskaitos projektas 2022-01-20 12:01:24 34.28 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2022-01-20 12:00:40 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2022-01-20 12:00:40 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2022-01-20 12:00:40 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2022-01-20 12:00:40 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-09-30 08:21:43 306.64 KB
Strateginis planas 2021-2023 2022-09-30 08:21:43 100.84 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. 2022-09-30 08:21:43 205.74 KB
Veiklos planas 2021 2022-09-30 08:21:43 149.76 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2022-09-30 08:21:43 172.5 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2022-09-30 08:21:43 58.79 KB
Ugdymo planas 2020 2022-09-30 08:21:43 1.71 MB
Veiklos planas 2020 2022-09-30 08:21:43 740.28 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 1.05 MB
2021 12 31 finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 207.15 KB
2021 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 113.3 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 190.94 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 255.48 KB
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 180.59 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 178.42 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 180.99 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 254.26 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 167.04 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 182.58 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 256.74 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 1.01 MB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 161.18 KB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 191.73 KB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 104.34 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 171.7 KB
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2022-04-27 08:43:31 179.72 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2022-04-27 08:43:31 249.93 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2022-04-27 08:43:31 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2022-04-27 08:43:31 254.52 KB
2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:43:31 1.03 MB
2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2022-04-27 08:43:31 109.01 KB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-04-27 08:43:31 199 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 14.68 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 61.67 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:59:37 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2022-04-27 08:59:37 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2022-04-27 08:59:37 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2022-04-27 08:59:37 196.03 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 2022-09-12 08:20:32 61.81 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2022-09-12 08:20:32 59.79 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2022-09-12 08:20:32 22.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2022-09-12 08:20:32 20.95 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2022-09-12 08:20:32 43 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 34.33 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4G klasėms 2022-01-14 08:31:13 36.77 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2022-01-14 08:31:13 97.58 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2022-01-14 08:31:13 55.19 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2021 m. 2022-01-14 08:31:13 149.23 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2022-01-14 08:31:13 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2020-11-23 09:33:22 41.36 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2022 I ketvirtis 2022-04-27 09:06:56 68.68 KB
Darbo užmokestis 2021 IV ketvirtis 2022-04-27 09:06:56 69.01 KB
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2022-04-27 09:06:56 444.64 KB
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2022-04-27 09:06:56 442.95 KB