Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 2022-09-30 08:19:18 86.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2022-09-30 08:19:18 69.94 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-09-30 08:19:18 73 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2023-03-08 11:31:17 17.36 KB
Tvarkos
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2021-10-04 14:05:53 84 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 19.16 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 25.89 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:53 26.22 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas 2023-03-08 11:32:56 21.03 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas 29.64 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 18.76 KB
Mokinių uniforma 14.93 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 377.56 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2023-02-20 11:05:27 2.1 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2021 m. 2023-02-20 11:05:27 398.35 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2023-02-20 11:05:27 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2023-02-20 11:05:27 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2023-02-20 11:05:27 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2023-02-20 11:05:27 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos planas 2023 m. 2023-02-02 13:29:22 411.75 KB
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2023-02-02 13:29:22 306.64 KB
Veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-02-02 13:29:22 368.75 KB
Strateginis planas 2021-2023 2023-02-02 13:29:22 100.84 KB
Ugdymo planas 2021-2022 m. 2023-02-02 13:29:22 205.74 KB
Veiklos planas 2021 2023-02-02 13:29:22 149.76 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2023-02-02 13:29:22 172.5 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2023-02-02 13:29:22 58.79 KB
Ugdymo planas 2020 2023-02-02 13:29:22 1.71 MB
Veiklos planas 2020 2023-02-02 13:29:22 740.28 KB
Kiti dokumentai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo ir bendrojo ugdymo planų pokyčiai 2023-03-08 11:42:35 616.48 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo planavimas 2023-03-08 11:35:58 1.1 MB
Gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023-03-09 08:37:41 251.71 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2025 m. 254.16 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 5.02 MB
2022 m finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 1.06 MB
2022 m. veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:22:24 586.96 KB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 1.05 MB
2021 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 207.15 KB
2021 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 113.3 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 190.94 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 255.48 KB
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 180.59 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 178.42 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 180.99 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 254.26 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 167.04 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 182.58 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 256.74 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 1.01 MB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 161.18 KB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 191.73 KB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 104.34 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 171.7 KB
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2023-04-18 10:21:39 179.72 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-18 10:21:39 249.93 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2023-04-18 10:21:39 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2023-04-18 10:21:39 254.52 KB
2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:21:39 1.03 MB
2019 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-18 10:21:39 109.01 KB
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-04-18 10:21:39 199 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 14.68 KB
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 61.67 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. I ketvirčio 2023-04-18 10:36:21 464.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 kovo 31 d 2023-04-18 10:35:09 1 MB
Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas 2022 2023-04-18 10:35:09 536.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 2023-04-18 10:35:09 0.99 MB
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2023-04-18 10:35:09 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2023-04-18 10:35:09 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2023-04-18 10:35:09 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2023-04-18 10:35:09 196.03 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022 2022-09-12 08:20:32 61.81 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2022-09-12 08:20:32 59.79 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2022-09-12 08:20:32 22.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2022-09-12 08:20:32 20.95 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2022-09-12 08:20:32 43 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-09-30 08:19:18 39.51 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-10-04 14:05:54 22.33 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4G klasėms 2023-01-18 09:06:17 36.77 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-01-18 09:06:17 97.58 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2023-01-18 09:06:17 55.19 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos, mokymo priemonės 2022 m. 2023-01-18 09:06:17 763.44 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2021 m. 2023-01-18 09:06:17 149.23 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2023-01-18 09:06:17 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Sveikatos stiprinimo programa 2022-2027 m. 2023-03-08 11:44:54 257.49 KB
Tolerantiško gimnazisto kodeksas 2023-03-08 11:44:04 14.15 KB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2020-11-23 09:33:22 41.36 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2022 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 360.26 KB
Darbo užmokestis 2022 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 68.68 KB
Darbo užmokestis 2021 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 69.01 KB
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 444.64 KB
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2023-03-15 10:14:39 442.95 KB