Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2020-10-30 18:40:56 90 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:17 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2021-01-28 15:20:36 69.94 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:27 34.33 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-10-30 18:40:56 73 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 25.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:43:52 22.74 KB
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2020-10-30 18:44:04 84 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:13 18.55 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:24 26.22 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:32 19.16 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:46:48 22.33 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus veiklos ataskaita 2020 2021-04-01 12:18:54 33.3 KB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2019 2021-04-01 12:18:54 4.31 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2018 2021-04-01 12:18:54 3.28 MB
Direktoriaus veiklos ataskaita 2017 2021-04-01 12:18:54 21.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2023 2021-04-13 11:13:19 100.84 KB
Strateginis veiklos planas 2018-2020 2021-04-13 11:13:19 58.79 KB
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 2021-04-13 11:13:19 172.5 KB
Veiklos planas 2021 2021-04-13 11:13:19 149.76 KB
Ugdymo planas 2020 2021-04-13 11:13:19 1.71 MB
Veiklos planas 2019 2021-04-13 11:13:19 269.5 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 III ketvirčio veiklos ataskaita 2020-10-30 17:57:14 179.72 KB
2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2020-10-30 17:57:14 171.7 KB
2020 III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-10-30 17:57:14 249.93 KB
2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2020-10-30 17:57:14 161.18 KB
2020 II ketvirčio veiklos ataskaita 2020-10-30 17:57:14 181.37 KB
2020 II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-10-30 17:57:14 254.52 KB
2020 12 31 finansinės būklės ataskaita 2021-03-30 10:31:26 191.73 KB
2020 m. metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2021-03-30 10:33:24 1.01 MB
2020 12 31 veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-30 10:35:07 104.34 KB
2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 167.04 KB
2021 I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 256.74 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Draudžiamų produktų sąrašas 14.68 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2021-04-02 11:11:26 196.03 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 265.43 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 2021-08-27 08:54:31 59.79 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020 2021-08-27 08:54:31 22.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019 2021-08-27 08:54:31 20.95 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018 2021-08-27 08:54:31 43 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:17 39.51 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:27 34.33 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:46:48 22.33 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašai 1-4G klasėms 2020-11-12 09:28:29 36.77 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2020-11-12 09:28:54 15.12 KB
Naudojimosi kompiuteriais taisyklės 2020-11-12 09:29:14 13.51 KB
Įsigyti vadovėliai, knygos ir mokymo priemonės 2020 m. 2021-01-21 08:56:28 165.95 KB
Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Dėl Josvainių gimnazijos viešųjų pirkimų organizatoriaus ir iniciatorių skyrimo 417.21 KB
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m. 2021-03-08 15:09:43 1.75 MB
Korepetitoriams Atnaujinta Dydis
Korepetitoriams 2020-11-23 09:33:22 41.36 KB
Dėl korepetitorių veiklos 2020-11-23 09:33:02 41.36 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2020 IV ketvirtis 2021-04-02 13:58:43 442.95 KB
Darbo užmokestis 2021 I ketvirtis 2021-04-02 13:59:03 444.64 KB