Rėmėjai

Kiti dokumentai Atnaujinta Dydis
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo ir bendrojo ugdymo planų pokyčiai 2023-03-08 11:42:35 616.48 KB
Mokinių pasiekimų vertinimo planavimas 2023-03-08 11:35:58 1.1 MB
Gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas 2023-03-09 08:37:41 251.71 KB
Korupcijos prevencijos programa 2022-2025 m. 254.16 KB

Dėkojame gimnazijos rėmėjams:

 LR seimo vicepirmininkui Vydui Gedvilui.

UAB ,,Vesiga“ generaliniam direktoriui Sauliui Grinkevičiui.

UAB ,,Ryternos“ įmonės vadovui Dariui Tarvidui.

Vitolio Staškevičiaus, XXI laidos abituriento, įmonei ,,Iškabų cechas“.

Irenos Marmienės gėlininkystės ūkiui.

Kauno Kolegijos dėstytojui, XVI laidos abiturientui, Vytautui Valaičiui.

Buvusiam ,,Akistatos“ vyr. redaktoriui Vytautui Žutautui, XI laidos abiturientui.

UAB ,,Citrinas“ įmonės direktoriui Liudui Medėkšai, XVII laidos abiturientui.

Verslininkui Dariui Rakickui, XXXI laidos abiturientui, įsteigusiam Vytauto Rakicko vardo matematikos premiją geriausiam gimnazijos matematikui 5-8 ir 1-4G klasėse.

Josvainių bendruomenės centro narei Inai Grūdienei.

Atnaujinta: 2023-03-23