Vidurinis ugdymas

Branduolio (privalomi) dalykai

 1. DORINIS UGDYMAS (tikyba arba etika);
 2. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA
 3. PRIVALOMOJI UŽSIENIO KALBA (anglų kalba, vokiečių kalba);
 4. MATEMATIKA;
 5. Vienas iš SOCIALINIŲ MOKSLŲ (istorija, geografija);
 6. Vienas iš GAMTOS MOKSLŲ (biologija, fizika, chemija);
 7. Vienas iš MENŲ arba TECHNOLOGIJŲ (dailė, muzika,  šokis, tekstilė ir apranga; turizmas ir mityba, statyba ir medžio apdirbimas)
 8. KŪNO KULTŪRA (bendroji arba pasirinkta sporto šaka: futbolas, krepšinis, lengvoji atletika, žolės riedulys

Valandos skirtos 3-4G klasei

Eil.

Nr.

Dalykai

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

1.

Etika

2

-

2.

Tikyba

2

-

3.

Lietuvių  kalba ir literatūra

8

10

4.

Istorija

4

6

5.

Geografija

4

6

6.

Matematika

6

9

7.

Informacinės technologijos

2

4

8.

Biologija

4

6

9.

Fizika

4

7

10.

Chemija

4

6

11.

Dailė

4

6

12.

Muzika

4

6

13.

Šokis

4

6

14.

Tekstilė ir apranga

4

6

15

Turizmas ir mityba

4

6

16.

Statyba ir medžio apdirbimas

4

6

17.

Bendroji kūno kultūra

4

8

18.

Privalomoji užsienio kalba
A1, A2, B1, B2 
pagal Europos Tarybos siūlomus  lygmenis.

6 8

Galima rinktis nuo 28 iki 32 pamokų per savaitę.

Baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros bei dar vieno pasirinkto ugdymo plano dalyko brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

Gimnazijoje lankosi karjeros specialstė kuri konsultuoja tolimesnės karjeros klausimais.

Tvarkaraštyje galima turėti iki 3 ,,langų”, kuriuos reikia išnaudoti tikslingai. Galima naudotis karjeros ugdymo centro paslaugomis,mokytojų konsultacijų paslaugomis, karjeros ugdymo centro paslaugomis arba laisvą laiką skirti ramiai pietų pertraukai.

 

Pasirenkamieji dalykai

Valandos skirtos 3-4G klasei

Eil.

Nr.

Dalykas

Valandos

1.

Vokiečių kalba

6

2.

Rusų kalba

6

3.

Ekonomika  ir verslo pagrindai

4

4.

Karjeros planavimas

2

5.

Automobilizmo pradmenys  

4

6.

Braižyba

4

 

Per dvejus metus reikia mokytis ne mažiau kaip 8 mokomuosius dalykus.

Galima pasirinkti lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos dalykų modulius, kurių metu mokiniai gali gilintis į jam svarbiausią dalyką arba konsultuotis probleminiais klausimais.

Gimnazija sudariusi galimybę pasikeisti dalykus ir dalykų kursus, atsiskaitant programų skirtumus. Tai galima padaryti ne vėliau kaip pasibaigus 4G klasės pirmam pusmečiui.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35