Mėnesio veiklos planas

JOSVAINIŲ GIMNAZIJA

Veiklos planas                                                                                                              2022 metų rugsėjo mėnuo

I II

III

IV

V

VI

VII

 

 

1

 

Mokslo

metų pradžios šventė

2

 

3

4

5

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo derinimas. 

 

12 val.

 

6

Pasiruošimas mokinių asmeninių savybių įsivertinimui. (Psichologės parinkti testai)

7

VGK posėdis.

13 val.

 

 

Klasių vadovų posėdis dėl darbo planavimo.

14.15 val. 

8

Įsakymai dėl  1, 5 ir 3G klasės sudarymo; 3G kl. mokinių skirstymo pagal dalykų kursus.

 

 

 

9

Pritaikytų ir individualiųjų programų derinimas su specialiąja pedagoge.

 

 

 

10

11

 

Mokinių tarybos formavimas

                     Renginiai, skirti Kėdainių miesto šventei 650 iki rugsėjo 11 dienos.

12

Ilgalaikių planų ir individualiųjų programų aprobavimas metodinėse grupėse.

 

 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis.

  1. val.

 

13

Mokinių, atleistų nuo muzikos, dailės ir fizinio ugdymo, tėvų prašymai.

 

14

Pagalbos mokiniui grupės pasitarimas.

12 val.

 

Mokytojų tarybos posėdis.

14.00 val. Aktų salė.

 

15

Buvusių 2 ir 4 gimnazinių klasių mokinių tolimesnio mokymosi suvestinės.

S.Rukšėnienė

A.Vaičekauskienė

 

Neformaliųjų vaikų švietimo programų ir užsiėmimų tvarkaraščio tvirtinimas.

16

Pailgintos dienos grupės mokinių sąrašo ir darbotvarkės tvirtinimas.

17

18

Elektroninio dienyno ir mokyklinės dokumentacijos tvarkymas

19

Ilgalaikių planų ir individualiųjų programų aprobavimas metodinėse grupėse. Ilgalaikių planų suderinimas su kuruojančiu vadovu.

 

20

 

21

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės posėdis.

14.00 val. Mokytojų kambaryje.

22

SSKG pasitarimas

13 val.

 

23

 

24

 

25

 

26

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

27

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Individualiųjų ir pritaikytų programų derinimas.

11.00val

28

 

29

 

 

 

 

30
 

 

 

 

Atnaujinta: 2022-09-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35