Mėnesio veiklos planas

JOSVAINIŲ GIMNAZIJA

Veiklos planas                                                                                                             2022 m. gegužės mėn.

I

II

III

IV

V

VI

VII

2

Socialinių mokslų testas

8 kl.

NMPP 9 val.

3

Susitikimas su KARYS.LT

4 G. 8 val.

Gamtos mokslų testas

8  kl.

 NMPP  9 val.

4

Gamtos mokslų testas 8 kl.

NMPP 9 val.

5

Nepilnamečių teisinė atsakomybė

8.55 val. – 1G,2G

9.50 val. – 3G

6

Paraiška dėl dieninės vasaros stovyklos organizavimo

1-4 kl.

mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą iki 05 09

 

 

9

Pedagoginės pagalbos mokiniui posėdis

10.00 val.

10

PUPP lietuvių k. ir literatūra 9.00 val.

Informacinių tech. kab.

Skaitykla

Anglų k. kab.

11

Laimės receptas pagal Joną Meką 7 kl. A.Jašinskienė

9-10 val.

12

IEA Tarptautinis pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas

ICCS 2022 8 kl.

9.00-12.00 val.

13

 

14

15

16

PUPP matematika

 9.00 val.

Informacinių tech. kab.

Skaitykla

Anglų k. kab.

17

VGK posėdis dėl mokinių, turėjusių I pusmetyje nepatenkinamus įvertinimus, pažangos.

13.00 val.

18

Darbo grupės dėl ugdymo plano

2022-2023 m.m. projekto parengimo posėdis (pagal direktoriaus įsakymą)

14.00 val.

19

Paskutinis skambutis

20

21

22

23

24

Metodinės tarybos posėdis dėl vidaus veiklos įsivertinimo

14.00 val.

25

Tarptautinė dingusių vaikų diena.

Pokalbiai su 1-4 kl. mokiniais aktų salėje 12.00 val.

 

Mokytojų tarybos posėdis:

1. Dėl 4G kl. mokinių metinių rezultatų.

2. Dėl 1-3 kl. mokinių kėlimo.

3. Dėl Pradinių ugdymo pažymėjimų išdavimo.

14.00 val.

26

7 kl. Kelionė rašytojų takais. Pažintinė išvyka į Anykščių kraštą.

A. Jašinskienė

 

3G-4G Edukacinė pamoka-išvyka prie

M. Daukšos ąžuolo.

A. Vaičekauskienė,

 L. Juškauskaitė

27

Mokinių tarybos posėdis

28

29

30

31

05 03 1791 m. pirmosios rašytinė Konstitucijos Europoje diena.

 

Pateikti metodinių grupių savianalizės pasitarimų datas birželio mėnesiui. Ats. metodinių grupių pirmininkai.

 

5-2G kl. socialinės veikos apskaitos rezultatai.

I. Simonaitytės skaitymai. Mokytoja O. Jačiunskienė

 

                                                       

Atnaujinta: 2022-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki Tarptautinės vaikų gynimo dienos liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.