Mėnesio veiklos planas

JOSVAINIŲ GIMNAZIJA

Veiklos planas                                                                                                                2021 metų rugsėjo mėnuo

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

 

 

1

Mokslo

metų pradžios šventė

 

2

 

3

 

4

5

6

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo derinimas. 

 

12 val.

 

7

Pasiruošimas mokinių asmeninių savybių įsivertinimui. (Psichologės parinkti testai)

8

VGK posėdis.

13 val.

 

 

Klasių vadovų posėdis dėl darbo planavimo.

14.15 val. 

9

Įsakymai dėl  1, 5 ir 3G klasės sudarymo; 3G kl. mokinių skirstymo pagal dalykų kursus.

 

 

 

10

Pritaikytų ir individualiųjų programų derinimas su specialiąja pedagoge.

 

 

 

11

12

 

Mokinių tarybos formavimas

13

Ilgalaikių planų ir individualiųjų programų aprobavimas metodinėse grupėse.

 

 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis.

  1. val.

 

14

Mokinių, atleistų nuo muzikos, dailės ir fizinio ugdymo, tėvų prašymai.

 

15

Pagalbos mokiniui grupės pasitarimas.

12 val.

16

Buvusių 2 ir 4 gimnazinių klasių mokinių tolimesnio mokymosi suvestinės.

L .Juškauskaitė

S.Rukšėnienė

 

Neformaliųjų vaikų švietimo programų ir užsiėmimų tvarkaraščio tvirtinimas.

17

Pailgintos dienos grupės mokinių sąrašo ir darbotvarkės tvirtinimas.

18

19

16–22 dienomis -  „Judėk tvariai. Išlik sveikas!“ - judumo savaitė.

Elektroninio dienyno ir mokyklinės dokumentacijos tvarkymas

20

Ilgalaikių planų ir individualiųjų programų aprobavimas metodinėse grupėse. Ilgalaikių planų suderinimas su kuruojančiu vadovu.

 

21

 

22

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupės posėdis.

14.00 val. Mokytojų kambaryje.

23

 

24

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

25

 

26

 

27

SSKG pasitarimas

13 val.

 

28

 

29

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Individualiųjų ir pritaikytų programų derinimas.

15.00val.

 

30

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. Europos paveldo dienos „Įtraukiantis paveldas“.
 

 

 

Atnaujinta: 2021-09-09
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40