Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-11-30 08:56 Naujiena sukurta: Draugo diena 1 a klasėje
2. 2023-11-30 08:52 Naujiena sukurta: Misija – saugome gamtą!
3. 2023-11-29 11:01 Dokumentas atnaujintas: Projekto lėšomis įsigyti vadovėliai 2023 m.
4. 2023-11-27 14:58 Naujiena sukurta: Helovynas vaikams ir jaunimui
5. 2023-11-23 13:38 Dokumentas atnaujintas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30
6. 2023-11-23 13:38 Dokumentas atnaujintas: Biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 09 30
7. 2023-11-23 13:37 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
8. 2023-11-23 13:37 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. III ketvirčio finansines būklės ataskaita
9. 2023-11-23 13:33 Dokumentas sukurtas: Biudžeto išlaidu sąmatų vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 09 30
10. 2023-11-23 13:32 Dokumentas sukurtas: Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 09 30
11. 2023-11-23 13:30 Dokumentas sukurtas: 2023 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas
12. 2023-11-23 13:28 Dokumentas sukurtas: 2023 m. III ketvirčio finansines būklės ataskaita
13. 2023-11-23 13:28 Dokumentas sukurtas: 2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
14. 2023-11-23 13:09 Puslapis atnaujintas: Struktūros schema
15. 2023-11-22 14:02 Dokumentas atnaujintas: Korepetitoriams
16. 2023-11-22 14:00 Dokumentas išstrintas: Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti, komisijos pakeitimas
17. 2023-11-22 13:59 Dokumentas išstrintas: Dėl konkurso direktoriaus pareigoms užimti, komisijos sudarymo
18. 2023-11-22 13:58 Dokumentas atnaujintas: Tolerantiško gimnazisto kodeksas
19. 2023-11-22 13:53 Dokumentas atnaujintas: Projekto lėšomis įsigyti vadovėliai 2023 m.
20. 2023-11-22 13:48 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2017-2018
21. 2023-11-22 13:46 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2018-2019
22. 2023-11-22 13:00 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019-2020
23. 2023-11-22 12:59 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021
24. 2023-11-22 12:57 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021-2022
25. 2023-11-22 12:55 Dokumentas atnaujintas: Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
26. 2023-11-22 12:48 Dokumentas atnaujintas: Draudžiamų produktų sąrašas
27. 2023-11-22 12:06 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo planas 2020
28. 2023-11-22 12:02 Dokumentas atnaujintas: Strateginis veiklos planas 2018-2020
29. 2023-11-22 12:00 Dokumentas atnaujintas: Pradinio ugdymo planas 2020-2021
30. 2023-11-22 11:57 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašas
31. 2023-11-22 11:52 Dokumentas atnaujintas: Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
32. 2023-11-22 11:51 Dokumentas atnaujintas: Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas
33. 2023-11-22 11:50 Dokumentas atnaujintas: Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
34. 2023-11-22 11:49 Dokumentas atnaujintas: Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas
35. 2023-11-22 11:48 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės
36. 2023-11-22 11:46 Dokumentas atnaujintas: Mokinių tarybos nuostatai
37. 2023-11-22 11:45 Dokumentas atnaujintas: Pedagogų etikos kodeksas
38. 2023-11-22 11:44 Dokumentas atnaujintas: Darbo apmokėjimo aprašas 2021
39. 2023-11-22 11:43 Dokumentas atnaujintas: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
40. 2023-11-22 11:41 Dokumentas atnaujintas: Pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas
41. 2023-11-22 11:39 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
42. 2023-11-22 11:39 Dokumentas atnaujintas: Telefonų naudojimosi tvarka
43. 2023-11-22 11:38 Dokumentas atnaujintas: Poveikio priemonių taikymo tvarka
44. 2023-11-22 11:37 Dokumentas atnaujintas: Lankomumo tvarka
45. 2023-11-22 11:32 Dokumentas atnaujintas: Telefonų naudojimosi tvarka
46. 2023-11-22 11:31 Dokumentas atnaujintas: Poveikio priemonių taikymo tvarka
47. 2023-11-22 11:27 Dokumentas atnaujintas: Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
48. 2023-11-22 10:44 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
49. 2023-11-21 12:50 Naujiena atnaujinta: Artėja Kalėdos...
50. 2023-11-21 10:26 Puslapis atnaujintas: Gimnazistų vežimas

Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35