Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Socialinis pedagogas – tai vaiko gerovės advokatas, pasirengęs dirbti institucijose, atliekančiose ugdymo funkcijas ir gebantis vykdyti socializacijos, ankstyvosios prevencijos, pagalbos prevencijos ir reabilitacijos programas.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Jolanta Lembertienė Socialinė pedagogė metodininkė

Esu tam, kad padėčiau jums išspręsti visas jums iškylančias problemas ar nukreipčiau jus tinkama linkme.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–15.30

12.00–12.30

Antradienis

8.00–15.30

12.00–12.30

Trečiadienis

8.00–15.30

12.00–12.30

Ketvirtadienis

8.00–15.30

12.00–12.30

Penktadienis 8.00–15.00 12.00–12.30

Kontaktai

El. paštas jolantalem@gmail.com
El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas padeda vaikui:

 • tapti visateisiu visuomenės nariu;
 • pataria, kaip išmokti pasipriešinti smurtui, prievartai mokykloje ir šeimoje;
 • skatina gerai žinoti savo pareigas ir teises, gerbti šalies įstatymus ir laikytis jų;
 • skatina aktyviai įsitraukti į socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 • informuoja apie drausminių priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant elgesio taisyklių.

Socialinio pedagogo santykiai su gimnazijos mokytojais ir kitais specialistais:

 • svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasių vadovų, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
 • socialinis pedagogas kartu su gimnazijos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingai mokinių adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.

Socialinio pedagogo santykiai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais):

 • socialinis pedagogas organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su kompetentingais asmenimis vaiko teisių klausimais;
 •  informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko socialinės apsaugos įstatymus ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už vaiką.
Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35