Komisijos ir darbo grupės

PATVIRTINTA

Josvainių gimnazijos direktoriaus 2022 m. spalio 27  d.

įsakymu Nr. V1-96

JOSVAINIŲ GIMNAZIJOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS, KOMISIJOS
2022-2023 m.m.

Darbo grupė, komisija

Koordinatorius/darbo grupės vadovas

Nariai

Vaiko gerovės komisija

Jūratė  Petronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1. Inta Karbočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė

3. Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė

4. Asta Kačenauskaitė, psichologė

5. Ingrida Dilinskienė, mokytoja

6. Angelina Vaičekauskienė, mokytoja

7. Laima Juškauskaitė, mokytoja

8.Viktorija Laganeckė, sveikatos specialistė

9. Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

Pagalbos mokiniui teikimo grupė

Jūratė Petronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1. Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė

2. Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė

3. Angelina Vaičekauskienė, mokytoja

4. Asta Kačenauskaitė, psichologė;

5. Sniežana Slavinskienė, mokytoja

6. Laima Juškauskaitė, mokytoja
7. Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

Metodinė taryba

Gitana Jurgelevičienė, mokytoja ekspertė

1. Benedikta Donauskienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

2. Andželika Jašinskienė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

3. Vaidas Grišinas, dorinio ugdymo, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas

4. Giedrė Paškevičienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

5. Raimonda Žvikienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

UTA komanda

Inta Karbočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

1. Andželika Jašinskienė, mokytoja

2. Lina Barkauskienė, mokytoja

3. Giedrė Paškevičienė, mokytoja

Ugdymo karjerai ir komunikacijos organizacinė grupė

Andželika Jašinskienė, karjeros koordinatorė

1. Jūratė Petronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2. Inta Karbočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3. Sandra Jociuvienė, bibliotekininkė

4. Andrius Paškevičius, informacinių technologijų mokytojas

5. Giedrė Paškevičienė, ekonominės bendrovės vadovė

Vidaus įsivertinimo koordinacinė grupė

Inta Karbočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1. Andželika Jašinskienė, mokytoja;

2. Raimonda Žvikienė, mokytoja

3. Giedrė Paškevičienė, mokytoja

4. Gitana Jurgelevičienė, mokytoja

5. Vaidas Grišinas, mokytojas;

6. Benedikta Donauskienė, mokytoja

Socialinio ir emocinio ugdymo konsultantų grupė (SEU)

 

1. Andželika Jašinskienė, mokytoja

2. Raimonda Žvikienė, mokytoja

3. Vaidas Grišinas, mokytojas

4. Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

5. Sigita Rukšėnienė, mokytoja

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė Inta Karbočienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1. Viktorija Laganeckė, sveikatos priežiūros specialistė

2. Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė

3. Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė

4. Asta Kačenauskaitė, psichologė

5. Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja

6. Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja

7. Gitana Jurgelevičienė, fizinio ugdymo mokytoja

8. Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

9. Giedrė Lukošienė, tėvų atstovė

10. Austėja Abromaitytė, mokinių atstovė

Korupcijos prevencijos komisija Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė

1. Vaidas Grišinas, mokytojas

2. Sigita Rukšėnienė, mokytoja

 

 

Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35