Projektas „eTwinning“

Tarptautinis eTwinning projektas “Europe Travelers” (Europos Keliautojai) baigėsi

Šiais mokslo metais anglų k. mokytojos Sniežanos Slavinskienės 5 klas>ės grupė dalyvavo eTwinning projekte „Europe Travelers“ drauge su partneriais iš Graikijos, Rumunijos, Lenkijos ir Prancūzijos. Projektas prasidėjo prisistatymu partneriams ir talismanų kūrimu, kurie skaitmeniniu būdu keliavo į visas partnerių šalis. Visus mokslo metus buvo vykdomos veiklos, kuriose mokiniai pristatė kūrė projekto logotipą, pristatė savo mokyklą. Kalėdiniu laikotarpiu mokiniai piešė kalėdinius atvirukus su sveikinimais ir išsiuntė partneriams bei gavo sveikinimus patys. Tai pat su partneriais dalinosi tradiciniais kalėdinių patiekalų receptais naudodamiesi internetiniu grafinio dizaino įrankiu Canva.

Dalis veiklų buvo skirtos savo pomėgių, augintinių, mėgstamos muzikos pristatymui informaciją pateikiant interaktyvioje knygoje. Dalyvavo ir vaizdo susitikimuose su partneriais. Dirbdami tarptautinėse grupėse ir naudodamiesi skaitmenine interaktyvia „Jamboard“ lenta kūrė metų kalendorių. Vasario mėnuo buvo skirtas kultūrai per kurį mokiniai atliekant įvairias interaktyvias užduotis susipažino su partnerių žymiais kultūros žmonėmis bei pristatė patys. Bendradarbiaudami vienoje iš pavasario veiklų Zoho Show programinėje įrangoje dalimis kūrė eilėraštį pavadinimu “Europos keliautojai”.

Projektas šiuo metu pateiktas įvertinimui dėl Kokybės Ženklelio Nacionalinei paramos tarnybai.

https://www.canva.com/design/DAF2TGeAKwU/ZQ2pjXdmQa9LRdBFIWvJvQ/edit?utm_content=DAF2TGeAKwU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

https://view.genially.com/65d0c7c3cdbb11001490a1b2/interactive-content-culture

https://workdrive.zohopublic.eu/show/open/dohb5e0bfb1d6d5ac4a838dc7ddf68cc81d9c

„eTwinning“ Europiniai ženkleliai

Mūsų gimnazija jau devinti metai sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose. Smagu, kad ir praėjusiais mokslo metais vykdytiems dviems projektams buvo suteikti Europos Kokybės Ženkleliai, kurie pelnė aukščiausią įvertinimą tarp Nacionalinius Kokybės Ženklelius gavusių projektų. Šie projektai – tai sėkmingo europinio bendradarbiavimo pavyzdžiai. Tokie ženkleliai suteikiami tiktai kartą per metus, ir apie tai paskelbiama eTwinning portale.

Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai, dalyvaudami įvairiose projekto veiklose, gali bendrauti, bendradarbiauti su kitų šalių mokiniais, ir drauge atlikdami bendras užduotis, pamatuoti savo gebėjimus, stebėti, ko ir kaip mokosi vaikai kitose šalyse.

Išdalinti Nacionaliniai „eTwininning apdovanojimai

Josvainių gimnazija – konkurso „Geriausias Lietuvos eTwinning”projektas 2023“ nugalėtoja.

Rugpjūčio 29 dieną vyko Nacionalinių eTwinning apdovanojimų renginys Vilniuje. Į šventę susirinko apie 150 mokytojų bei mokyklų vadovų iš visos Lietuvos, kurioje tradiciškai buvo išdalinti programos eTwinning nacionaliniai apdovanojimai. Nacionaliniais eTwinning Kokybės Ženkleliais už sėkmingai įvykdytus du tarptautinius projektus „Emocijų menas (Emotion@art)” ir „1.5 laipsnio: Kartu viskas įmanoma (1.5 Degree: Together Possible)“ apdovanota anglų kalbos mokytoja metodininkė Sniežana Slavinskienė.

Taipogi, organizuotame Nacionaliniame geriausio eTwinning projekto konkurse laimėtojais tapo 16 mokytojų. Buvo varžomasi keturiose skirtingose mokinių amžiaus kategorijose bei papildomose kategorijose:;eTwinningmetų tema „Inovacijos ir švietimas – būkite kūrybingi su eTwinning, metų debiutas, programų eTwinning ir Erasmus+sinergija, eTwinning ambasadorių projektas. Džiugu, kad mokytojos vykdytas projektas „1.5 laipsnio: Kartu viskas įmanoma“ (1.5 Degree: Together Possible)“ buvo pripažintas geriausiu Lietuvos eTwinning projektu 16–20 metų amžiaus grupėje. Tokį svarų apdovanojimą gimnazija gauna jau 3 kartą.

Josvainių gimnazija aktyviai ir sėkmingai dalyvauja eTwinning veikloje ir projektuose nuo 2015 metų.

Suteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai

Programos eTwinning Nacionalinė paramos tarnyba suteikė Nacionalinius kokybės ženklelius (NKŽ) už puikiai įvykdytus tarptautinius eTwinning projektus „Emotion@rt“ ir „1.5 Laipsnio: Kartu viskas įmanoma (Degree: Together Possible)“. Taip pat, akcentavo, jog mokytoja Sniežana Slavinskienė yra viena iš projekto kūrėjų ir glaudžiai bendradarbiauja su partneriais: prisideda prie visų veiklų ir įtraukia savo mokinius į bendradarbiavimo veiklas, kurios tikslingai integruojamos į ugdymo procesą. Labai svarbu, kad projektai buvo naudingi ne tik mokytojos mokiniams, pačiai mokytojai, bet ir visai mokyklai.

eTwinning projektas 1.5 Laipsnio: Kartu viskas įmanoma (Degree: Together Possible)

Ateityje šiandieniniai vaikai ir jaunuoliai visą gyvenimą susidurs su individualiais ir visuomeniniais iššūkiais, kuriuos sukelia klimato kaita. Klimato kaita yra reali grėsmė visai mūsų civilizacijai, kurios pasekmes jau matome ir kuri, jei nebus imtasi veiksmų, sukels negrįžtamų nelaimių. Nesugebėjimas kovoti su klimato kaita laikomas didžiausia kliūtimi siekiant tvaraus vystymosi tikslų. Veiksmai, kurių žmonės imsis šiandien, nulems, kokia ateitis pasaulio ir žmonijos laukia rytoj. Štai kodėl visame pasaulyje turi būti teikiamas švietimas, siekiant užtikrinti, kad žmonės suprastų visuotinio atšilimo poveikį ir kad jaunimas imtųsi veiksmų. Šiandieninis jaunimas ir vaikai artimiausiais metais patirs neigiamą ir neišvengiamą klimato kaitos, kuri pripažįstama didžiausia grėsme darniam vystymuisi, padarinius. Šiuo metu švietimas yra labai svarbus veiksnys kovojant su klimato kaita ir tvariu vystymusi.

Šiame projekte klimato kaitą mokiniai atrado patys ir grupiniuose/bendraamžių darbuose. Visos projekto užduotys buvo orientuotos į mokinius ir apėmė 21-ojo amžiaus įgūdžius, tokius kaip bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei IKT naudojimą. Per visą projektą mokiniai pasiekė individualius ir bendrus rezultatus, taip pat pristatė savo darbus projekto partneriams. Mokiniai atliko nemažai veiklų, sukūrė projekto logotipą ir plakatą, dalyvavo iššūkiuose, pabėgimo kambario žaidime atliko įvairias misijas, minėjo dienas, susijusias su klimato kaita, ėmė interviu, kūrė interaktyvų žodyną bei laikraštį, analizavo, diskutavo darė išvadas.

Mokiniai įgijo žinių apie „Klimato veiksmų“ ir „Atsakingos gamybos ir vartojimo“ darnaus vystymosi tikslus, suvokė klimato kaitą ir jos pasekmes, pagerino savo raštingumą klimato kaitos klausimais, įgijo aplinkai nekenksmingo gyvenimo būdo ir išmoko sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

Projektas vyko 6 mėnesius ir jame dalyvavo 5 šalys: Lietuva, Turkija, Kroatija, Makedonija ir  Lenkija.

eTwinning projekte dalyvavo 1G klasės mokiniai.

https://view.genial.ly/643d0b456b7714001727ac64/presentation-challenges

https://view.genial.ly/6419c1f5cc31180018b3663d/presentation-world-water-day

https://www.canva.com/design/DAFf1OrC8dg/7caLApHUH7_2dDSdU7tIWA/edit?utm_content=DAFf1OrC8dg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Projektui suteiktas Europos Kokybės ženklelis 

Mūsų gimnaziją buvo apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią tarptautinio eTwinning projekto “Our Funny Little Worlds“ veiklą. Tai reiškia, kad anglų kalbos mokytojos Sniežanos Slavinskienės, mokinių ir gimnazijos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje. Projektas eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu:

 https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/our-funny-little-worlds

Įvykdytas tarptautinis eTwinning projektas „Emotion@art“

Menas ir emocijos yra glaudžiai susiję. Vykdydami šį projektą mokiniai turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių menininkais bei meno kūriniais. Taip pat pristatė ir savo šalies menininkus bei jų nutapytus kūrinius, susijusius su įvairiomis emocijomis. Analizuodami partnerių pateiktus paveikslus reiškė savo jausmus apie meno kūrinius ir diskutavo kokias emocijas jie sužadina. Dirbdami komandoje jie sukūrė ir savo meno kūrinius iš medžiagų, kurias atsiuntė partneriai iš Graikijos. Savo surinktas medžiagas siuntė į Ispaniją. Naudodamiesi ir dirbdami tarptautinėse grupelėse kūrė skaitmeninius meno kūrinius. Sveikindami partnerius su Naujaisiais metais kūrė ir piešė knygos skirtukus, kuriuos išsiuntė partneriams bei gavo taip pat iš Prancūzijos partnerių. Šio projekto dėka mokiniai vystė savo meninius, kalbinius bei skaitmeninius įgūdžius. Projektas vyko visus mokslo metus ir jame dalyvavo 5 klasės mokiniai drauge su partneriais iš Prancūzijos, Graikijos, Lenkijos ir Ispanijos. Projektą vykdė ir koordinavo anglų k. mokytoja Sniežana Slavinskienė

https://view.genial.ly/64182ffeb847570010a5e138/presentation-creating-an-artwork

Tarptautinis eTwinning projektas „Our Funny Little Worlds“ užbaigtas

Projekte dalyvavo partneriai iš Ukrainos, Turkijos, Ispanijos, Lenkijos, Jordanijos, Portugalijos, Albanijos bei Lietuvos. Lietuvos komandą sudarė mokiniai iš 1G klasės. Šis projektas tęsėsi 9 mėnesius. Projektas buvo paremtas 10 temų apie paauglių gyvenimą: mokyklinis gyvenimas, ateities planai, legendinės figūros, tradicijos, kelionės, naudingi patarimai, festivaliai, skaitmeninė era, šiuolaikiniai herojai ir herojės, apsipirkimas. Kiekvieno modulio veiklai atlikti prireikė 3-4 savaičių. Projekto metu mokiniai buvo skatinami būti kūrybiškais ir siūlyti idėjas. Jie dirbo mišrių tautybių ir mišrių vaidmenų komandose, dalyvavo įvairiose interaktyviose veiklose. Mokytojai stebėjo mokinių darbą ir veikė kaip koordinatoriai.

https://view.genial.ly/615f192150b1390de45b3f60/presentation-kahoot-game 

https://www.storyjumper.com/book/read/125672112 

https://www.yumpu.com/en/document/read/66653270/dgtal-era-1

Baigiamasis Erasmus+ projekto „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis" renginys

Birželio 28 d. Erasmus+ projekto konsorciumas, sudarytas iš 9 Kėdainių r. sav. veikiančių įvairių tipų ugdymo įstaigų, susirinko į baigiamąjį renginį. Konsorciumo projekto paraiškos koordinatorius – Kėdainių profesinio rengimo centras. Renginio metu buvo aptartos sėkmingai įgyvendintos veiklos, diskutuota apie projekto kūrybiškumo patirties bagažą, interaktyvų kūrybiškumą, idėjų paiešką ir jų taikymą ugdymo procese. Šiame projekte dalyvavo 2 mūsų gimnazijos pedagogės: vokiečių kalbos mokytoja Asta Gasparavičiūtė, kuri  vyko į darbo stebėjimą vizitą Turkijoje bei anglų kalbos mokytoja Sniežana Slavinskienė – ji vyko į mokymo vizitą Ispanijoje.

Gautas Kokybės Ženklelis už tarptautinį eTwinning projektk

Mus pasiekė džiugios žinios, kad tarptautinis kalbinis - pažintinis projektas RACE- Ready For Action In English buvo kokybiškai įvykdytas bei puikiai įvertintas. Jam suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis. Projekto įgyvendinimo analizėje Nacionalinė Paramos Tarnyba akcentavo, kad projekto koordinavimas buvo labai geras ir mūsų komandos indėlis buvo svarus bei aiškiai matomas. Bendradarbiavimas realizuotas labai gerai tiek mokytojų, tiek mokinių lygmeniu. Pasidžiaugta, kad pademonstravome IKT kompetenciją panaudodami įvairių IKT įrankių. IKT reikšmingai patobulino ir mokiniai. Deramas dėmesys buvo skiriamas Saugesniam internetui. Projekto veiklos puikiai derėjo su nuotolinio mokymosi iššūkiais.Projekto koordinatorė, mokytoja Sniežana Slavinskienė, nuoširdžiai dėkoja 2G klasės mokinėms Aistei Marcinkevičiūtei, Emilijai Ragaišytei, Gabrielei Ragožiūtei ir Ugnei Šaduikytei už dalyvavimą projekte.

RACE- Ready for Action in English baigtas

Baigėsi 9 mėnesius vykdytas tarptautinis projektas „RACE- Ready for Action in English“. Yra žinoma, kad žaidimai ir interaktyvios užduotys švietime padidina besimokančiųjų mokinių motyvaciją. Skirtingai nuo klasikinių mokymo metodų, mokiniai jaučiasi patogiau ir labiau įsitraukę mokydamiesi tokioje aplinkoje. Šiame projekte buvo sukurti ir išbandyti skaitmeniniai žaidimai, kurie padėjo mokiniams patobulinti anglų kalbą žinias.

Visi žaidimai buvo planuojami taikant tarpdisciplininį metodą ir padėjo pasiekti mokymo programos tikslus. Projekto įvairios veiklos buvo integruotos į 2G klasės anglų kalbos mokymo programą. Mokiniai galėjo tobulinti savo skaitmeninius, kūrybinius, komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius. Bendravimas vyko video konferencijų metu – buvo 4 video konferencijos mokiniams ir 4- projekto mokytojams bei twinspace ervėje.

Šiuo metu projektas pateiktas įvertinimui gauti Kokybės Ženklelį Nacionalinei Paramos Tarnybai.

Įvykdytas veiklas galite pažiūrėti virtualioje parodoje:

https://www.emaze.com/@AOTTWRFFW/virtual-exhibition

 

Saugesnio interneto diena

Tarptautinę saugesnio interneto dieną (SID) organizuoja jungtinis "Insafe“/„INHOPE“ tinklas, padedant Europos Komisijai. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Šiais metais, vasario 9 d., ji minima daugelyje pasaulio šalių jau 18-ąjį kartą. Mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Sniežana Slavinskienė suprasdama šių skaitmeninių iššūkių svarbą, šią dieną paminėti paragino 2G klasės mokinius. Mokiniai atliko įvairias interaktyvias užduotis, diskutavo kokia yra interneto nauda ir galimos grėsmės bei kūrė žodžių debesis. Prezentaciją galite pažiūrėti paspaudę ant nuorodos.

https://sway.office.com/rBOFhMH3q91wktVz?ref=Link

 

„RACE-Ready For Action In English"

Kahoot taurės turnyras

Sausio 23 dienos vakarą tarptautinio eTwinning projekto ‚RACE-Ready For Action In English" partneriai susitiko nuotolinių susitikimų platformoje rungėsi interaktyviame Kahoot taurės žaidime apie neįprastus faktus pasaulyje. Žaidime dalyvavo 58 mokiniai. Lietuvių komandos dalyvės (2G klasės mokinės) Emilija Ragaišytė ir Ugnė Šaduikytė pasirodė puikiai ir užėmė prizines vietas. Žaidime patirtos emocijos išliks ilgam.

https://www.canva.com/design/DAEUH5ucgss/D0dRWtHC1I7c55JC5Qj7ug/view?utm_content=DAEUH5ucgss&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Minčių žemėlapiai (Mindmaps)

2G klasės projekto komanda, naudodamasi „GoConqr“ - asmenine mokymosi aplinka, sukūrė minčių žemėlapius apie populiariausias jaunimo veiklas.

https://youtu.be/Z64gcV7pWwM

 

Interaktyvi užduotis su Quizizz

Mokiniai galėjo išbandyti internetinį įrankį Quizizz apie keisčiausius pasaulio faktus.

https://www.powtoon.com/s/dl5XqUt2HC4/1/m

Dar vienas išbandytas įrankis pavadinimu „Actionbound“. Tai yra interaktyvus programomis pagrįstas žaidimų metodas, skirtas išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Projekto dalyviai galvojo klausimus apie savo mėgstamiausias pamokas. Iš visų atrinktų klausimų buvo sukurtas jungtinis produktas. Tuomet, projekto komandos buvo pakviestos atlikti interaktyvias užduotis. Smagu, kad tarp visų projekto partnerių mokinių Gabrielė Ragožiūtė užėmė garbingą 2 vietą.

https://youtu.be/_z6KvFgxLkA

 

eTwinning projektai – nauda tiek mokiniams, tiek juos vykdantiems mokytojams

Šiais mokslo metais tarptautiniai eTwinning projektai toliau vykdomi mūsų gimnazijoje. Juos koordinuoja anglų k. mokytoja metodininkė Sniežana Slavinskienė. Projektuose “L@ngu@ges 4 all” ir “RACE- Ready For Action In English”dalyvauja 8 klasės ir 1G klasės mokiniai. Jų metu mokiniai atliks įvairias komandines bei interaktyvias veiklas, išbandys skirtingas IKT programas bei aplikacijas. Per veiklas mokiniai bus skatinami tobulinti užsienio kalbos žinias, IKT, kūrybinius, komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

eTwinning projekto įvertinimas Europiniame lygmenyje

Mūsų gimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto "Treasure of wisdom # EDLComp19" veiklą. Tai reiškia, kad mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje. Projektas bus eksponuojamas ir specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net. Tarptautinį projektą vykdė anglų kalbos mokytoja Sniežana Slavinskienė. Ji dėkoja ir dabartinės 8 klasės mokiniams, aktyviai dalyvavusiems minėtame projekte.

Mokymo vizitas Ispanijoje

Lapkričio 17-23 dienomis mūsų gimnazijos mokytoja Sniežana Slavinskienė dalyvavo Erasmus + projekte Nr. 2019-1-LT01-KA101-060155 „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ mokymo vizite Ispanijoje. Pedagogė lankėsi ir vedė anglų k. pamokas I.E.S. Valentin Turienzo mokykloje, įsikūrusioje šiaurinėje Ispanijos dalyje. Čia dirbantys yra inovatyvūs ir siekiantys tobulėti. Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, jie nuolat gilina žinias ir semiasi patirties, kuria pasidalina su kitais. Vizito metu mūsų gimnazijos anglų k. mokytoja susipažino su Ispanijos švietimo sistema, ugdymo proceso organizavimu, dalinosi kūrybiškumo ugdymo patirtimi ir sėmėsi jos iš partnerinės organizacijos pedagogų. Vesdama pamokas pedagogė taikė aktyvius mokymo metodus, demonstravo inovatyvius, interaktyvius, skaitmeninius IKT įrankius, mobiliąsias aplikacijas skirtingų gebėjimų ugdytiniams bei dalyvavo bendrose europinėse veiklose. Edukacinę veiklą mokytojai pavyko suderinti su kultūrine pažintine veikla. I.E.S. Valentin Turienzo mokykla yra išskirtinė kompiuterių srityje, robotikoje, ugdymo procesui naudoja 3D spausdintuvus. Minimoje įstaigoje mokosi mokiniai nuo 12 metų. Yra ir profesinio mokymo klasių, Erasmus+ mokymo vizitas suteikė galimybę pažinti kitos šalies kultūrą, pasidalinti turima patirtimi, įgyti vertingų žinių bei užmegzti ryšius potencialiam bendradarbiavimui ateityje.

(iš archyvo 2019 11 16)

Erasmus+ KA1 asmenų mobilumo mokymosi tikslais darbo stebėjimo vizitas

Spalio 20-26 dienomis vokiečių kalbos mokytoja Asta Gasparavičiūtė buvo išvykusi į Turkijos miestą Kaiserį dalyvauti pagal Erasmus+ KA1 asmenų mobilumo mokymosi tikslais darbo stebėjimo vizito „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ darbo stebėjimo „Kayseri Egitim Kultur ve Genelik Dernegi“ organizacijoje programą. Pirma darbo stebėjimo vizito diena prasidėjo apsilankymu Kaiserio miesto švietimo direktorate. Ten susipažinta su Turkijos šalies švietimo sistema, bendrojo ugdymo proceso organizavimu, Kaiserio miesto mokyklose vykdomų nacionalinių projektų, skirtų informacinių technologijų ir išmaniųjų mokymo priemonių panaudojimui mokymo procese, pristatymu. Kitomis dienomis lankėmės Istem College, Erciyes College, Sümer Fen Lisesi, Atlas College mokyklose. Susipažinta su ugdymo aplinka ir organizacine kultūra. Stebėta kalbų ir IT pamokas kaip išmaniųjų technologijų priemonės pritaikomos ir integruojamos pagal dėstomą dalyką bei mokinių gebėjimus. Susipažinta su IT ir išmaniųjų mokymo priemonių, inovatyvių metodų panaudojimu bei kūrybiškumo ugdymu. Kartu su mokiniais kuriant edukacinės aplinkas. Apsilankymas bei diskusija vyko ir Kaiserio švietimo centre. Stebėjimo darbas vainikuotas sertifikatų ir Europass mobilumo dokumentų įteikimu. Per pažintinę programą aplankytas Erciyes kalnas, Talas miestas. Paskutinė vizito diena buvo skirta kultūrinei programai-išvykai į Kapadokijos regioną, aplankant Sultans El Sanatlari Merkezi keramikos ateljė, bei kitus lankytinus objektus.

(iš archyvo 2019 10 29)

Sėkmė „Erasmus+“ projekte „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“

Mus pasiekė džiugi žinia, kad „Erasmus+“ pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektas Nr. 2019-1-LT01-KA101-060155 „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“ laimėjo finansavimą. Paraiška buvo įvertinta net 96 balais iš 100 galimų. Mūsų gimnazijoje šio projekto kontaktinis asmuo yra anglų k. mokytoja Sniežana Slavinskienė. Projekto bendraautorius – Kėdainių profesinio rengimo centras. Tarptautinio projekto metu vykdysime dviejų tipų mobilumo veiklas: darbo stebėjimo ir mokymo/dėstymo vizitus Ispanijoje ir Turkijoje. Jų metu susipažinsime su kitų šalių ugdymo įstaigomis, kartu dalyvausime bendrose europinėse veikose. Taipogi, įsigysime kompetencijų, prisidėsiančų prie sėkmingo mokymo(si) proceso organizavimo, gebėjimo tinkamai parinkti ir taikyti inovatyvius bei efektyvius ugdymo metodus, kurie padės atsiskleiesti ugdytinių iniciatyvumui bei kūrybiškumui.

(iš archyvo 2019 09 12)

Atnaujinta: 2024-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35