Dokumentai
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Biudžeto asignavimų 2021 m. aiškinamasis raštas 2022-04-27 08:59:37 266.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 2022-04-27 08:59:37 191.14 KB
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2020 2022-04-27 08:59:37 265.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 2022-04-27 08:59:37 196.03 KB