Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nuostatai 2020-10-30 18:40:56 90 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:17 39.51 KB
Darbo apmokėjimo aprašas 2021 2021-01-28 15:20:36 69.94 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-10-30 18:46:27 34.33 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2020-10-30 18:40:56 73 KB
Tvarkos
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 25.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:43:52 22.74 KB
Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės 2020-10-30 18:44:04 84 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:13 18.55 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:24 26.22 KB
Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:44:32 19.16 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2020-10-30 18:46:48 22.33 KB