„eTwinning“ projektas 1.5 Laipsnio: Kartu viskas įmanoma

Ateityje šiandieniniai vaikai ir jaunuoliai visą gyvenimą susidurs su individualiais ir visuomeniniais iššūkiais, kuriuos sukelia klimato kaita. Klimato kaita yra reali grėsmė visai mūsų civilizacijai, kurios pasekmes jau matome ir kuri, jei nebus imtasi veiksmų, sukels negrįžtamų nelaimių. Nesugebėjimas kovoti su klimato kaita laikomas didžiausia kliūtimi siekiant tvaraus vystymosi tikslų. Veiksmai, kurių žmonės imsis šiandien, nulems, kokia ateitis pasaulio ir žmonijos laukia rytoj. Štai kodėl visame pasaulyje turi būti teikiamas švietimas, siekiant užtikrinti, kad žmonės suprastų visuotinio atšilimo poveikį ir kad jaunimas imtųsi veiksmų. Šiandieninis jaunimas ir vaikai artimiausiais metais patirs neigiamą ir neišvengiamą klimato kaitos, kuri pripažįstama didžiausia grėsme darniam vystymuisi, padarinius. Šiuo metu švietimas yra labai svarbus veiksnys kovojant su klimato kaita ir tvariu vystymusi.

Šiame projekte klimato kaitą mokiniai atrado patys ir grupiniuose/bendraamžių darbuose. Visos projekto užduotys buvo orientuotos į mokinius ir apėmė 21-ojo amžiaus įgūdžius, tokius kaip bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei IKT naudojimą. Per visą projektą mokiniai pasiekė individualius ir bendrus rezultatus, taip pat pristatė savo darbus projekto partneriams. Mokiniai atliko nemažai veiklų, sukūrė projekto logotipą ir plakatą, dalyvavo iššūkiuose, pabėgimo kambario žaidime atliko įvairias misijas, minėjo dienas, susijusias su klimato kaita, ėmė interviu, kūrė interaktyvų žodyną bei laikraštį, analizavo, diskutavo darė išvadas.

Mokiniai įgijo žinių apie „Klimato veiksmų“ ir „Atsakingos gamybos ir vartojimo“ darnaus vystymosi tikslus, suvokė klimato kaitą ir jos pasekmes, pagerino savo raštingumą klimato kaitos klausimais, įgijo aplinkai nekenksmingo gyvenimo būdo ir išmoko sumažinti savo ekologinį pėdsaką.

Projektas vyko 6 mėnesius ir jame dalyvavo 5 šalys: Lietuva, Turkija, Kroatija, Makedonija ir Lenkija. eTwininig projekte dalyvavo 1G klasės mokiniai.

https://view.genial.ly/643d0b456b7714001727ac64/presentation-challenges

https://view.genial.ly/6419c1f5cc31180018b3663d/presentation-world-water-day

https://www.canva.com/design/DAFf1OrC8dg/7caLApHUH7_2dDSdU7tIWA/edit?

https://www.canva.com/design/DAFf1OrC8dg/7caLApHUH7_2dDSdU7tIWA/edit?

Nuotraukos:
S. Slavinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos