Mokslo metų pabaigos refleksija

  • Paskelbė : Vaidas Grišinas
  • Paskelbta: 2022-06-21
  • Kategorija: Aktualijos

6-8 kl. mokiniai analizavo ir apžvelgė 2021-2022 m. m. asmeninius ir savo klasės ugdymo(si) pasiekimus, pažangą įvairiose srityse: mokymesi, bendrųjų kompetencijų tobulinime, socialinės-pilietinės veiklos įgyvendinime, neformaliajame švietime.

Bet kuri refleksija – po pamokos, renginio, mokymų, varžybų ir kitų veiklų – tai pati geriausia emocinio intelekto lavinimo, patyčių, žalingų įpročių prevencijos ar net ugdymo karjerai priemonė. Juk tai padeda geriau pažinti save ir šalia esančius. Dalijimasis įgyta patirtimi, analizė, sėkmių, padarytų klaidų, kurių ateityje reikėtų vengti, įvardijimas, skatina kelti prasmingus klausimus, kurti naujus įsipareigojimus.

GERAI APMĄSTYKITE SAVO TOLESNIUS SIEKIUS IR VEIKITE!

Nuotraukos:
Viktorija Ščiukaitė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos