Svarbu!
  • Paskelbta: 2022-08-31
  • Kategorija: Svarbu!
Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdymas gimnazijoje organizuojamas kontaktiniu būdu...
  • Paskelbta: 2021-09-02
  • Kategorija: Svarbu!
Testavimo proceso sąlygos
  • Paskelbta: 2021-03-19
  • Kategorija: Svarbu!
Kontaktinis ugdymas nuo 2021-03-22