Mokinių taryba

ATNAUJINAMA MOKINIŲ TARYBA 2021-2022 m.m.

Mokinių tarybos formavimas vyksta šiais etapais:

1 etapas - diskusijos klasėse (8,1G-4G) ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai) ( 09 mėn.).

2 etapas8, 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 22 d.pildo anketas ir jas pristato į MT.

3 etapas - naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje (09.27).

4 etapas- mokinių savivaldos forumas ir MT pirmininko rinkimai ( 10-13).

MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka 6-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu).

5 etapas- MT pristatymas bendruomenei ir MT pirmininko inauguracija gimnazijos gimtadienio metu(10-29). II-asis Mokinių kongresas.

 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO GARBĖS KODEKSAS

Mokinių tarybos nariu gali būti mokinys:

 • kuris yra pažangus, pavyzdingas, atsakingas, sąžiningas, tolerantiškas, draugiškas, gerbiantis gimnaziją ir jos atributiką;
 • daro teigiamą poveikį mokiniams savo elgesiu, nuostatomis;
 • jaučia atsakomybę už visus gimnazijos mokinius;
 • geba palaikyti gerus santykius su mokytojais, mokiniais, vadovais;
 • pasirengęs suprasti, padėti mokiniams, tinkamai reaguoti susidūrus su netikėtais mokinių poelgiais;
 • turi organizacinių gebėjimų.


   Pritarta MT protokoliniu nutarimu Nr. 2012-02-08

  ATNAUJINAMA MOKINIŲTARYBA
  2020-2021 m.m.

  Mokinių tarybos formavimas vyksta šiais etapais:

  1 etapas - diskusijos klasėse ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai)( 09 mėn.).

  2 etapas-8, 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 30 d.pildo anketas ir jas pristato į MT.

  3 etapas - naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje(10.07).

  4 etapas- mokinių savivaldos forumas ir MT pirmininko rinkimai ( 10-14 ).

  MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka 6-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu).

  5 etapas- MT pristatymas bendruomenei ir MT pirmininko inauguracija gimnazijos gimtadienio metu

Atnaujinta: 2021-09-07
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40