Mokinių taryba

Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė... 

                                                          Mokinių savivalda   2022-2023

                                   Mokinių taryba

Pirmininkas

Austėja  Abromaitytė

Pirmininko pavaduotojai

Ugnė Šaduikytė, Emilija Ragaišytė

Nariai

 

Jogilė Abromaitytė, Justė Kvedaravičiūtė, Greta Januškevičiūtė, Ričardas Šachraj, Austėja Ivaškevičiūtė, Rikantė Liutkutė

Klasių seniūnai

5

Gabrielius  Žvikas

6

Gerda  Medzevičiūtė

7

Adelė  Šiulytė

8

Justė  Kvedaravičiūtė

1G

Justė  Tamulytė

2G

Viltė   Vaidotaitė

3G

Ugnė  Šaduikytė

4G

Neringa  Guliokaitė

 

Atnaujinama mokinių taryba 2022-2023 m.m.

Mokinių tarybos formavimas vyksta šiais etapais:

1 etapas - diskusijos klasėse (1G-4G) ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai) ( 09 mėn.).

2 etapas - 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 22 d. pildo anketas ir jas pristato į MT.

3 etapas - naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje (10.03).

4 etapas - MT pristatymas bendruomenei gimnazijos gimtadienio metu (10-28). 

Mokinių savivalda   2021-2022

Esame atviri  diskusijoms, naujoms idėjoms...

Esame įsipareigoję veikti visų labui...

   Mokinių taryba

Pirmininkas

Austėja  Abromaitytė

Pirmininko pavaduotojai

Ugnė Šaduikytė, Emilija Ragaišytė

Nariai

 

Jogilė Abromaitytė, Justė Kvedaravičiūtė, Greta Januškevičiūtė, Ričardas Šachraj, Austėja Ivaškevičiūtė, Rikantė Liutkutė

Klasių seniūnai

5

Gabrielius  Žvikas

6

Gerda  Medzevičiūtė

7

Adelė  Šiulytė

8

Justė  Kvedaravičiūtė

1G

Justė  Tamulytė

2G

Viltė   Vaidotaitė

3G

Ugnė  Šaduikytė

4G

Neringa  Guliokaitė

Atnaujinama mokinių taryba 2021-2022 m.m.

Mokinių tarybos formavimas vyksta šiais etapais:

1 etapas - diskusijos klasėse (8,1G-4G) ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai) ( 09 mėn.).

2 etapas8, 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 22 d.pildo anketas ir jas pristato į MT.

3 etapas - naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje (09.27).

4 etapas- mokinių savivaldos forumas ir MT pirmininko rinkimai ( 10-13).

MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka 6-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu).

5 etapas- MT pristatymas bendruomenei ir MT pirmininko inauguracija gimnazijos gimtadienio metu(10-29). II-asis Mokinių kongresas.

 

Mokinių tarybos nario garbės kodeksas

Mokinių tarybos nariu gali būti mokinys:

 • kuris yra pažangus, pavyzdingas, atsakingas, sąžiningas, tolerantiškas, draugiškas, gerbiantis gimnaziją ir jos atributiką;
 • daro teigiamą poveikį mokiniams savo elgesiu, nuostatomis;
 • jaučia atsakomybę už visus gimnazijos mokinius;
 • geba palaikyti gerus santykius su mokytojais, mokiniais, vadovais;
 • pasirengęs suprasti, padėti mokiniams, tinkamai reaguoti susidūrus su netikėtais mokinių poelgiais;
 • turi organizacinių gebėjimų.


   Pritarta MT protokoliniu nutarimu Nr. 2012-02-08

  Atnaujinama mokinių taryba 2020-2021 m.m.

  Mokinių tarybos formavimas vyksta šiais etapais:

  1 etapas - diskusijos klasėse ir kandidatų į MT delegavimas (1-3 nariai)( 09 mėn.).

  2 etapas-8, 1G-4G klasių deleguojami atstovai iki rugsėjo 30 d.pildo anketas ir jas pristato į MT.

  3 etapas - naujai formuojamos MT narių ir kandidatų į MT pirmininko pareigas prisistatymai Mokinių tarybos facebook paskyroje(10.07).

  4 etapas- mokinių savivaldos forumas ir MT pirmininko rinkimai ( 10-14 ).

  MT pirmininkas renkamas išorinių rinkimų būdu ( renka 6-4G klasių mokiniai Mokinių savivaldos forumo metu).

  5 etapas- MT pristatymas bendruomenei ir MT pirmininko inauguracija gimnazijos gimtadienio metu

Atnaujinta: 2023-03-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35