Sveika mokykla

Sveikatos stiprinimo programa „Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“

 

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė

 1. Raimonda Žvikienė, grupės koordinatorė

2. Viktorija Laganeckė, sveikatos priežiūros specialistė

3. Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė

4. Asta Kačenauskaitė, psichologė

5. Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja

6. Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja

7. Gitana Jurgelevičienė, fizinio ugdymo mokytoja

8. Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

9. Giedrė Lukošienė, tėvų atstovė

10. Austėja Abromaitytė, mokinių atstovė

 

Pratęsta narystė sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos parengtą sveikatos stiprinimo programą ,,Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“ programą 2023-2027 metams   ir priėmė sprendimą  pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statusą iki 2027 m. gruodžio 7d.

 

Džiaugiamės konkurso ,,SVEIKATOS FIESTA-2022“ rezultatais

LMNŠC sveikatos ugdymo veiklų konkurso - akcijos ,,SVEIKATOS FIESTA 2022“ protokolo išrašas:

2022-10-11

Sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvavo 10946 bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių, klubų, būrelių, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir mokiniai, pedagogai, mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, sveikatos ugdymo koordinatoriai.

Vertinimo komisija, peržiūrėjusi ir įvertinusi konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2022“ dalyvių darbus, nutarė:

Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos ,,Sveikatos fiesta 2022“ nugalėtojais pripažinti ir apdovanoti LMNŠC padėkos raštais ir prizais 15 Lietuvos ugdymo įstaigų (darželių, pradinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų), tarp kurių yra ir Josvainių gimnazija.

https://www.lmnsc.lt/dalyviopazyma/?u=NDhjM2VjNWNhMDh8ZDVkNTM0NmJjN2U4

 

Judėk tvariai. Išlik sveikas!

Rugsėjo mėnesį gimnazijoje kasmet vyksta Europos judumo savaitei skirti renginiai. Siekiant skatinti vaikus ir miestelio bendruomenę daugiau judėti, rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, organizuotas sportinis renginys mažiesiems Josvainių darželio vaikams.

 

KVIEČIAME DALYVAUTI!

 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia dalyvauti sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2021“. Nuostatus rasite čia: https://www.ssus.lt/lt/sveikatos_ugdymo_naujienos/600/
 • SVEIKATIADA   Spalis-gruodis  - SPORTINĖS VEIKLOS

SPALIO MĖNESĮ NUMATYTA:  

 • Visuomenės sveikatos specialistų paskaita 1-4 kl. tėvams tema  Burnos higiena.
 • Paskaitos 8-4G kl. mokiniams lytiškumo tema. Lektorė – visuomenės sveikatos specialistė Giedrė Florovienė.

 

2021- 2022 mokslo metai COVID-19 sąlygomis

Nuo rugsėjo ugdymas vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas

Neformalusis vaikų švietimas

Ugdymas

Kontaktinis

Kontaktinis

Kontaktinis

Kontaktinis

Bendrosios rekomendacijos

Rankų plovimas ir/ar dezinfekavimas, patalpų vėdinimas, valymas ir dezinfekavimas

Rankų plovimas ir/ar dezinfekavimas, patalpų vėdinimas, valymas ir dezinfekavimas

Rankų plovimas ir/ar dezinfekavimas, patalpų vėdinimas, valymas ir dezinfekavimas

Rankų plovimas ir/ar dezinfekavimas, patalpų vėdinimas, valymas ir dezinfekavimas

Srautų reguliavimas

Privalomas grupių srautų atskyrimas

Privalomas klasių  srautų atskyrimas

Privalomas klasių  srautų atskyrimas

Privalomas grupių srautų atskyrimas. Uždarose erdvėse vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų

Testavimas

Rekomenduojamas paviršių testavimas

Rekomenduojamas kaupinių ar savikontrolės testavimas

Rekomenduojamas vakcinavimas, kaupinių ar savikontrolės testavimas

Netaikomas

Kaukių dėvėjimas

Privalomas tik suaugusiems

Privalomas tik suaugusiems

Privalomas visiems

Privalomas visiems

Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.

Rekomenduojama mokiniams nuo 12 metų bei mokytojams savanoriškai skiepytis

 

2021-2022 M.M. SVEIKATOS UGDYMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

TIKSLAS

Užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę plėtojant sveikatos ugdymo procesus.

UŽDAVINIAI

1. Įvairesnėmis komunikacijos priemonėmis stiprinti sveikatingumo informacijos, užkrečiamųjų ligų prevencijos sklaidą.

2. Sėkmingą mokinių sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai ugdymą užtikrinti kartu su mokiniais planuojant ir įgyvendinant patrauklesnes, į aktyvią veiklą įtraukiančias sveikatingumo veiklas.

3.Tęsti socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai” projekto ,,Sveikesnės mitybos link“ įgyvendinimą ( technologijų pamokose ir būrelyje ,,Puodeli, virk“)

 

Gimnazijoje 2020-2021 m.m. teiktos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos. (Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotas projektas, VSB – koordinatorius, paslaugų teikėjai – psichologai – profesionalai iš Vilniaus).

Trukmė: 3 mėnesiai.

 • individualios konsultacijos;
 • grupiniai užsiėmimai;

Tikslinės grupės: mokiniai, tėvai ( globėjai, rūpintojai), mokytojai.

Mokymai:  

 • nerimo, streso valdymo, konfliktų sprendimo klausimai, kaip stiprinti asmenybės atsparumą, išlaikyti vidinę pusiausvyrą, kaip spręsti problemas;
 • mokytojams, tėvams - kaip pastebėti ir reaguoti į tam tikras situacijas, mokiniams – kaip sau padėti;

Suteikta pagalba tiems, kam jos labiausiai reikėjo, veiksminga prevencija.

 

2021-2022 m.m. gimnazijoje tęsiamas projektas ,,Sveikesnės mitybos link". Tai viešosios įstaigos „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ ir Nacionalinės švietimo agentūros remiamo projekto „Valgyk protingai“  dalis.

Nuo 2019 m. bendradarbiaujame su VŠĮ „Tikra mityba“ www.sveikatiada.lt                 www.facebook.com/Sveikatiada   

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:
Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Kudabaitė, sveikatos priežiūros specialistė
Jolanta Kaselienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė metodininkė
Asta Kačenauskaitė, psichologė
Virginija Šilkaitienė, vyresnioji biologijos mokytoja
Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Gitana Jurgelevičienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė metodininkė

Projektas ,,Sveikesnės mitybos link"

Josvainių gimnazijoje jau ketvirtus metus vykdomas projektas ,,Sveikesnės mitybos link". Šį projektą finansuoja viešoji įstaiga ,,Humana People to People Baltic", kuri Lietuvoje vykdo socialinės partnerystės programą ,,Valgyk protingai". Už šio projekto lėšas perkami maisto produktai technologijų pamokoms, mitybos būreliui ir kt. veikloms gimnazijoje vykdyti ir priemonės technologijų kabinetui. Ir šiais metais už projekto lėšas įsigijome priemonių, kuriomis labai džiaugiamės.

Technologijų pamokose gaminami sveikatai palankūs patiekalai

Vasaris gimnazijoje paskelbtas sveikatingumo mėnesiu. Mokiniai mitybos pamokose patys rinko sveikesnių patiekalų receptus, gamino patiekalus ir ragavo, tai ką pagamino. Patiekalų gaminimui maisto produktai buvo perkami už projekto ,,Sveikesnės mitybos link" lėšas. Džiaugiamės, kad šį projektą jau trečius metus finansuoja Viešoji įstaiga ,,Humana People to People Baltic" ir už tai nuoširdžiai dėkojame.

Įpusėjo projetas „Sveikesnės mitybos link“

Josvainių gimnazijoje jau trečius metus vykdomas projektas ,,Sveikesnės mitybos link“, kurį finansuoja viešoji įstaiga ,,Humana People to People Baltic". Šiems mokslo metams buvo skirta 2000 eur - pusė jų jau panaudota: pirkti maisto produktai iš ūkininkų ir vietos gamintojų, bei atnaujintos priemonės technologijų kabinete. Džiaugiamės šia partneryste ir dėkojame viešajai įstaigai ,,Humana People to People Baltic". Šio vykdomo projekto dėka gimnazijoje galime įgyvendinti daug veiklų, susijusių su sveikesne mityba: gaminame sveikesnius patiekalus technologijų mitybos pamokose ir būrelio ,,Puodeli, virk!" užsiėmimuose.

Projektas „Spalvingas užkandis šventinei akimirkai“

Antrus metus iš eilės, minėdami Vasario 16-ąją, mūsų gimnazijos mokiniai, kartu su šeimos nariais, gamino ir skanavo šventinius patiekalus. Tai socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai“ projekto „Sveikesnės mitybos link“ dalis. Patiekalams gaminti, mokiniai naudojo gautuose krepšeliuose rastus kokybiškus maisto produktus, kuriuos papildė savais produktais. Patiekalų receptus mokiniai galėjo išsirinkti patys, atkreipiant dėmesį į sveikesnę mitybą ir būtina sąlyga, kad patiekalas turėtų trispalvį akcentą. Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems mokiniams: Austėjai Rinkevičiūtei (5 kl.), Ievai Brazinskaitei (6 kl.), Ugnei Kotrynai Motiejūnaitei (6 kl.), Airidui Jurgelevičiui (7 kl.), Jogilei Abromaitytei (8 kl.) ir 1G klasės mokiniams: Austėjai Abromaitytei, Viltei Akstinaitei, Edvinui Ališauskui, Urtei Arkadijevaitei, Augustui Fedosiukui, Estrėjai Lukomavičiūtei, Kamilei Lukošiūtei, Ugnei Marozaitei, Evitai Matyžiūtei, Saulei Palaitytei, Karolinai Rainytei, Justinai Tamulytei. Dėkojame viešajai įstaigai „Humana People to People Baltic“ už projekto finansavimą.

Atnaujintos technologijų kabineto priemonės

Technologijų kabinetas atnaujintas naujomis maisto ruošimo priemonėmis, kurios įsigytos iš projekto ,,Sveikesnės mitybos link" projekto lėšų. Išbandėme, puikiai veikia!

Projekto ,,Sveikesnės mitybos link'' svečias

Prieš Kalėdas gimnazija sulaukė garbingo svečio – ,,Puodeli, virk'' užsiėmimo veikloje dalyvavo programos ,,Valgyk protingai'' vadybininkas Julius Norvila. Svečias domėjosi, kaip mūsų gimnazijoje vykdomas projektas ,,Sveikesnės mitybos link'' ir dalyvavo kalėdinių meduolių kepimo užsiėmime.

Projekto „Sveikesnės mitybos link“ apdovanojimai

Mokinių taryba, prisidėdama prie projekto ,,Sveikesnės mitybos link", šiandien pasveikino mokinius su artėjančiomis šv. Kalėdomis bei kiekvienai klasei įteikė sveiko maisto dovanėles. Dovanėlėmis buvo pagerbti mokiniai, kurie ypač prisidėjo prie gimnazijos puošimo darbų. Mokinių tarybos pirmininkė Austėja Abromaitytė paskelbė, kad "Kalėdinės nuotraukos" konkurso nugalėtoja tapo 1G klasė.

Prasidėjo didysis Kalėdų laukimas...

Pirmadienį Josvainių gimnazijoje pakvipo Kalėdomis – būrelio „Puodeli virk!“ pradinukų grupės mokiniai kepė kalėdinius meduolius. Cinamonu, imbieru ir medumi kvepiantys meduoliai viliojo ir vyresnius mokinius, kurie teiravosi – ką mes kepame, kad taip skaniai kvepia. Užsiėmimo metu buvo uždegta pirmoji Advento vainiko žvakelė, kurią būrelio mokinių sprendimu uždegė trečiokas Gytis. Prasidėjo didysis Kalėdų laukimas...

Įsibėgėja projektas ,,Sveikesnės mitybos link"

Šiais mokslo metais gimnazijoje tęsiamas socialinės partnerystės programos ,,Valgyk protingai" projektas,,Sveikesnės mitybos link". Jis vykdomas per technologijų mitybos pamokas ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose ,,Puodeli, virk!". Džiugu, kad šiemet ,,Puodeli, virk!" užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę ir daugiau mokinių gali pasinaudoti projekto įgyvendinimui skirtomis lėšomis. Projekto lėšomis iš ūkininkų perkami maisto produktai, kuriuos užsiėmimų metu panaudoja mokiniai - gamina sveikesnius patiekalus iš įvairių maisto produktų, o pagaminę - degustuoja. Dėkojame viešajai įstaigai „Humana People to People Baltic" už projekto finansavimą.

 

Vasario 16-osios trispalvis meniu – projekto ,,Sveikesnės mitybos link“ dalis

Minėdami mūsų šaliai brangią dieną, mokiniai,  kartu su šeimos nariais, gamino ir skanavo šventinius patiekalus. Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems mokiniams, kurie savo išradingais ir spalvingais patiekalais kvietė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėti sveikai ir skaniai:Vaidai Šilkaitytei, Gerčiui Liutkevičiui, Ugnei Šaduikytei, Gretai Januškevičiūtei, Austėjai Abromaitytei, Jogilei Abromaitytei, Kvintui Šmigelskiui,  Kamilei Nenortaitei, Gabijai Kaselytei, Kiprui Bytautui, Vaidui Ališauskui, Klaudijui Kvedarui, Kristupui Balandžiui, Ievai Brazinskaitei, Kristinai Marozaitei, Donatui Kečerauskui, Evelinai Vilkaitei.

Gimnazijoje įgyvendinamas projektas ,,Sveikesnės mitybos link" Nuo 2020 metų rugsėjo mūsų gimnazijoje startavo viešosios įstaigos „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ ir Nacionalinės švietimo agentūros remiamo projekto „Valgyk protingai“programa ,,Sveikesnė mitybos link“.

Šios programos tikslas – stiprinti mokinių sveikos mitybos kompetencijas, prisidėti prie vaikų mitybos kokybės pagerinimo, skatinti vaikų kulinarijos ir sveikos mitybos įgūdžių ugdymą.

Projektas ,,Sveikesnės mitybos link” įgyvendinamas technologijų pamokų metu, būrelio ,,Puodeli, virk” metu, kitų sveikatingumo renginių metu.

Mokiniai mokosi:

 • sveikos mitybos pagrindų akcentuojant ekologijos, maisto tausojimo svarbą;
 • gaminti sveikus patiekalus, juos estetiškai patiekti, analizuoja gamintų patiekalų reikšmę sveikatai.

Projektui įgyvendinti skirta 4000 Eurų parama.

 

Spalio 16 – oji Pasaulinė maisto diena

Ši diena - puiki galimybė pamąstyti apie sveikesnę mitybą, sveikatai palankesnį maisto pasirinkimą ir apie maisto švaistymą. Spalio 16-oji - Pasaulinė maisto diena, minima nuo 1979 metų. Pasaulinę maisto dieną mininčios šalys išsikėlė tikslus – atkreipti visuomenės dėmesį į sveiką mitybą, informuoti apie pasaulio maisto problemą ir stiprinti žmonių solidarumą kovojant su badu, prasta mityba bei skurdu. Pasaulinę maisto dieną paminėjome ir mūsų gimnazijoje. Visą savaitę per technologijų mitybos pamokas mokiniai buvo supažindinami su Pasaulinės maisto dienos minėjimo svarba, mokiniai gamino sveikatai palankius patiekalus ir juos ragavo.

Penktadienį mokyklos valgykloje penktokai parengė informacinį kampelį, skirtą šiai dienai, vaišino mokinius obuoliais. Aštuntos klasės mokiniai gamino sveikus saldumynus be cukraus. Saldainiams pagaminti naudojo džiovintus vaisius, riešutus, kakavą, medų, kokoso drožles. Aštuntokės Austėja, Karolina ir Almantė paruošė sveikus užkandžius, kuriais buvo pavaišinti pailgintos dienos grupę lankantys pradinukai. Nuoširdus ačiū mergaitėms už pagalbą. Labai džiaugiamės, kad šiais mokslo metais, įgyvendindami projektą ,,Sveikesnės mitybos link“, galime ne tik kalbėti apie sveiką mitybą, bet ir patys gaminti sveikus patiekalus.

Technologijų mokytoja Virginija Šilkaitienė

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:
Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laura Kudabaitė, sveikatos priežiūros specialistė
Jolanta Kaselienė, vyresnioji socialinė pedagogė
Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė metodininkė
Asta Kačenauskaitė, psichologė
Virginija Šilkaitienė, vyresnioji biologijos mokytoja
Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Gitana Jurgelevičienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė
Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė metodininkė

2020-2021 m.m. sveikatos ugdymo programos tikslas ir uždaviniai:

Tikslas: per formalųjį ir neformalųjį sveikatos ugdymą formuojami mokinių kasdieniai sveikos gyvensenos įpročiai, padedantys išsaugoti ir stiprinti sveikatą bei pasirinkti sveikatai palankų sprendimą.

Uždaviniai:

1. 2020-2021 m.m. įgyvendinamas socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai” projektas ,,Sveikesnės mitybos link“ ( technologijų pamokose ir būrelyje ,,Puodeli, virk“).
2. Spalio – gruodžio mėnesiais   organizuojami individualūs ir grupiniai praktiniai užsiėmimai  su profesionaliais lektoriais psichologais – terapeutais ( Visuomenės sveikatos biuro projektas).
3. Įgyvendinant Sveikatos ugdymo, lytiškumo ir rengimo šeimai programą, kviestiniai lektoriai profesionalai veda užsiėmimus mokiniams aktualiais klausimais ( išsiaiškinus poreikį).

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja interneto svetaines: https://nerukysiu.lt/

 

Atnaujinta: 2023-12-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35