Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020/2021 m.m. I pusmetis

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 klasė

 Bena Donauskienė

1. Lietuvių kalba

2.Matematika

3.Muzika

4.Pasaulio pažinimas

5. Dailė-technologijos

 

1.Matematika

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių  kalba

4.Šokis

5.Klasės valandėlė

 

1.Lietuvių kalba

2.Lietuvių kalba

3.Fizinis ugdymas

4.Matematika

5. Dailė-technologijos

1.Etika/tikyba

2.Matematika

3.Lietuvių kalba

4. Muzika

5. Pasaulio pažinimas

1.Fizinis ugdymas

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių  kalba

4.Šachmatų būrelis

 

2 klasė

Rūta

Šlikienė

1.Lietuvių kalba

2.Anglų kalba

3.Matematika

4.Muzika

5.Klasės valandėlė

1.Matematika

2.Muzika

3.Lietuvių kalba

4.Lietuvių kalba

5.Pasaulio pažinimas

1.Lietuvių kalba

2.Lietuvių kalba

3.Matematika

4.Anglų kalba

5.Šokis

1.Etika/tikyba

2.Fizinis ugdymas

3.Lietuvių kalba

4.Matematika

5.Pasaulio pažinimas

1.Lietuvių kalba

2.Fizinis ugdymas

3.Matematika

4.Dailė-technologijos

5.Dailė-technologijos

3 klasė

 Roma

 Žukienė

1.Matematika

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių  kalba

4.Pasaulio pažinim.

5.Etika/tikyba

 

1.Muzika

2.Matematika

3.Lietuvių kalba

4.Lietuvių kalba

5.Anglų kalba

1. Fizinis ugdymas

2.Matematika

3.Anglų kalba

4.Dailė – technologijos

5.Dailė -technologijos

1.Matematika

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių kalba

4.Pasaulio pažinimas

5. Šokis

1.Muzika

2. “Skaičiuok ir atrask”

3.Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas

5.Klasės valandėlė

4 klasė

Ingrida Dilinskienė

1. Anglų kalba 

2.Lietuvių kalba

3.Lietuvių kalba

4.Matematika

5.Muzika

1. Lietuvių kalba

2.Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Šokis

 

1. Anglų kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Muzika

5. Klasės valandėlė

1. Lietuvių kalba

2.Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Etika/ tikyba

5. Fizinis ugdymas

 

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4.Dailė-technologijos

5.Dailė-technologijos

 

                                                                                           PATVIRTINTA Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-73

 

Paryškintu šriftu pažymėtos pamokos, kurias veda kiti pedagogai:

Tikyba (2-4 kl.)                                       Vida Sirtautienė
Muzika (3-je kl.)                                     Aušra Giedrienė

Etika (1-je kl.)                                         Rūta Šlikienė

Fizinis ugdymas (1-4 kl.)                        Gitana Jurgelevičienė

Anglų kalba (2,3 –je kl.)                         Sniežana Slavinskienė

Anglų kalba (3,4-je kl.)                           Reda Maziliauskienė

Anglų kalba (2,4-je kl.)                           Raimonda Žvikienė