Logopedas

Gimnazijos logopedė teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Logopede gimnazijoje dirba

Gitana Danilevičienė Logopedė

Įvertinu bei nustatau kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir gimnazijos Vaiko gerovės komisijai siūlau skirti logopedo pagalbą. Pagal suderintą tvarkaraštį padedu mokiniams šiuos sutrikimus įveikti.

Su manimi galima susisiekti per Eduka dienyną.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

12.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Logopedės funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 • siūlo skirti švietimo (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 •  sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 •  šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir  kalbos sutrikimus;
 • esant poreikiui padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir sutrikimų lavinimui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • pagal galimybes taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Atnaujinta: 2021-06-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.