Sveika mokykla

Sveikatos stiprinimo programa „Aš noriu, galiu ir turiu būti sveikas“

2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos mokyklose aprašas. Naujos redakcijos Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu siekiama kuo sveikesnio mokinių maitinimo švietimo įstaigose. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai. Su Aprašu susipažinti galima susipažinti čia: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d/WFTAPqyxls

Sveikatos stiprinimo koordinacinė grupė:

Skaidrūnė Vyšniauskienė, grupės koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Kudabaitė, sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Kaselienė, socialinė pedagogė Jolanta Lembertienė, socialinė pedagogė Asta Kačenauskaitė, psichologė Virginija Šilkaitienė, biologijos mokytoja Rūta Šlikienė, pradinių klasių mokytoja Gitana Jurgelevičienė, kūno kultūros mokytoja Jūratė Amalevičienė, specialioji pedagogė

 

Dėl prevencinių interneto svetainių

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas rekomenduoja interneto svetaines: http://askritiskas.lt; http://nerukysiu.lt

2020-2021 m.m. sveikatos ugdymo programos tikslas ir uždaviniai:

Per formalųjį ir neformalųjį sveikatos ugdymą formuojami mokinių kasdieniai sveikos gyvensenos įpročiai, padedantys išsaugoti ir stiprinti sveikatą bei pasirinkti sveikatai palankų sprendimą:

1. 2020-2021 m.m. įgyvendinamas socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai” projektas ,,Sveikesnės mitybos link“ ( technologijų pamokose ir būrelyje ,,Puodeli, virk“).

2. Spalio – gruodžio mėnesiais   organizuojami individualūs ir grupiniai praktiniai užsiėmimai  su profesionaliais lektoriais psichologais – terapeutais ( Visuomenės sveikatos biuro projektas).

3. Įgyvendinant Sveikatos ugdymo, lytiškumo ir rengimo šeimai programą, kviestiniai lektoriai profesionalai veda užsiėmimus mokiniams aktualiais klausimais ( išsiaiškinus poreikį).

Nepamirškite padėkoti autoriui